16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

CGC มอบเงินดูแลชุมชนที่ได้รับผลกระทบเหตุถังเก็บสารเคมีของบริษัทมาบตาพุดแทงค์ เทอร์มินอล ระเบิด

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงว่า นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง นายศักดิ์ชัย ปฎิภาณปรีชาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน) หรือ SCGC นายมงคล เฮงโรจนโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฎิบัติการ SCGC และนายปมุข เตพละกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมมอบเงินดูแลชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ถังเก็บสารเคมีของบริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด(มหาชน) ระเบิด เมื่อวันที่ 9 พ.ค.67 ที่ผ่านมา

*****นายศักดิ์ชัย เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯ ขออภัย และเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการเพื่อมอบเงินดูแลชุมชนที่ได้รับผลกระทบ โดยได้แบ่งกรอบการมอบเงินดูแล เป็น 3 กรอบ ได้แก่ 1.มอบเงินให้กับชุมชนตามประกาศพื้นที่สาธารณภัย จำนวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนตากวน อ่าวประดู่ และชุมชนหนองแฟบ โดยพิจารณาจากจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ สำหรับชุมชนที่อาศัยอยู่ในห้องเช่า ซึ่งไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ บริษัทฯ จะช่วยเหลือด้วยการมอบถุงยังชีพ 2.ช่วยเหลือและชดใช้ค่าเสียหายแก่ ปชช. ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่ง จ.ระยอง ได้แต่งตั้ง คกก.กำกับ ติดตามการช่วยเหลือและชดใช้ค่าเสียหาย และ 3.สนับสนุนกิจกรรม CSR

***** โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะมอบเงินส่วนนี้เป็นพิเศษ เพื่อให้ชุมชนได้นำไปทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยพิจารณามอบให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลมาบข่า และเทศบาลตำบลบ้านฉาง ซึ่งมีจำนวน 62 ชุมชน 21 กลุ่มประมง โดยบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณ CSR รวม 7,250,000 บาท ซึ่งการมอบเงินเพื่อดูแลชุมชนในครั้งนี้ เป็นการมอบเงินในกรอบที่ 1 และ 3 สำหรับกรอบที่ 2 ขณะนี้อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการฯ

นิตยา  ทุมมานนท์/รายงาน