16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมพันธมิตรจัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่จังหวัดระยอง ปี 2567 ปีที่ 22

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานกรมประมง บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด , บริษัท เอสซีจี เคมิคอล จำกัด , บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด , กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด,บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) , บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด (BST) บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท เอซีจี วินีไทย จำกัด และวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่จังหวัดระยอง ปี 2567 ปีที่ 22

*****โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที 22 มีกำหนดจัดกิจกรรมขึ้น 8 ครั้ง ตลอดทั้งปีกิจกรรมที่สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและเครือข่าย เจ้าภาพหลักในครั้งนี้ จัดขึ้นวันที่ 8 กรกฎาคม2567 เพื่อส่งเสริมให้มีการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำ ที่อาศัยอยู่ในทะเล เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ เพิ่มรายได้ให้กับอาชีพประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญของพื้นที่และระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยรวม นอกจากนี้โครงการนี้ยังช่วยสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการส่งเสริม และรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่อยู่อาศัย และสร้างบทบาทให้เยาวชน ชุมชน ในพื้นที่มีส่วนช่วยกัน อนุรักษ์ อนุบาล ชายหาด สัตว์น้ำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป

*****จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง และ วิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านพลา หาดพลา ดังนี้จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำทั้งหมด 512,299 ตัว  แม่พันธุ์ปูม้า จำนวน 299 ตัว ลูกพันธุ์หอยหวาน จำนวน 10,000 ตัว กุ้งแชทะเล จำนวน 500,000 ตัว ปลากะพงขาว จำนวน 2,000 ตัว

*****การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเรียนให้ทุกท่านมั่นใจว่า การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการร่วมกันพัฒนาพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่นี้ เป็นพันธะกิจของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน และเราจะเดินหน้าจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของการนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ว่า เป็นองค์กรนำ สร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีดุลยภาพและยั่งยืน

นิตยา  ทุมมานนท/รายงาน