16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

ปศุสัตว์แม่สะเรียงลงพื้นที่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

***แม่ฮ่องสอน…ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรังสิทธิ์ ศิริคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง  ออกหน่วยในพื้นที่ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่นำสุนัขและแมวมาทำหมัน พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดย สำนักงานปศุสัตว์แม่สะเรียง ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   ณ  บริเวณห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

***นายรังสิทธิ์  เผยว่า ช่วงฤดูร้อนของทุกปี จะพบสุนัขและแมวป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์นำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนได้ตามที่ได้ออกหน่วย สัปดาห์ต่อไปจะออกหน่วยที่ อบต.บ้านกาศ นอกจากการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว  จนท.ปศุสัตว์ ยังได้ให้บริการการผ่าตัดทำหมันสุนัข และ แมว ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

***โดยจัดแผนการปฏิบัติงาน โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ให้บริการประชาชนในพื้นที่รวมทั้งการดูแลสุนัขและแมวเพื่อลดการกระจายของโรค และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐในการดูแล ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน การเลี้ยงดูสุนัขให้ถูกวิธีและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีการแนะนำพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชน ได้ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมัน เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว ตั้งแต่ห้วงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 ในเขตพื้นที่  ทต.แม่สะเรียง ทต.เมืองยวมใต้  ทต.แม่ยวม และ ตำบลบ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ,แม่ฮ่องสอน

***ด้วยพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ทำให้มีโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้อำเภอแม่สะเรียง มียอดสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว รวมสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดที่ต้องควบคุมที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีน ประมาณ 6,000 ตัว  ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ.แม่สะเรียง ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของอำเภอแม่สะเรียงครอบคลุมทุกพื้นที่และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด