เตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

***กรุงเทพฯ…ผู้สื่อข่าวรายงานว่า…ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ประธานคณะ กรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานว่า ล่าสุดได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ถึงแนวทางในการทำงานเพื่ออนุมัติผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชงออกสู่ตลาด โดย อย. จะปรับบทบาทในการทำงานเพื่อให้เกิดความสมดุลของการคุ้มครองผู้บริโภคและการสนับสนุนให้ธุรกิจเดินหน้าได้ด้วยหลัก 3 P คือ Protect, Promote, Provide พร้อมทั้งวางแนวในการทำงานเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ ให้มีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยจัดให้มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดแบ่งประเภทผลิต ภัณฑ์ การให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการให้คำแนะนำในการออกแบบการทดสอบและประเมิน

***ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา อย. ได้รับฟังและตระหนักถึงความต้องการของผู้ประกอบการมาโดยตลอด และพยายามปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและปรับปรุงระเบียบหลายอย่างให้เท่าทันบริบทที่เปลี่ยนไป เช่น การถอดส่วนของกัญชาและกัญชงที่ไม่ใช่ยาเสพติดออกจากรายการพืชที่ห้ามใช้เป็นอาหาร เป็นการเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมอาหารใช้ประโยชน์ได้ รวมไปถึงการบูรณาการการทำงาน อย่างในกรณีของกัญชงที่จะมีผู้แทนจากกองต่างๆ มาพิจารณาร่วมกันในการให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการกัญชง ความก้าวหน้าในเรื่องกัญชาและกัญชงทางกระทรวงสาธารณสุขจะออกมาให้ข้อมูลเป็นระยะ