พร้อมเป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ ผู้ว่าฯนครนายก

***นครนายก..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.วสันต์ สุริยมงคล สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.นครนายก เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม ประกอบด้วย พัดลม 20 ตัว หน้ากากอนามัย 100 กล่อง ชุด PPE 100 ชุด เครื่องวัดออกซิเจน 5 เครื่อง และถ่านเครื่องวัดออกซิเจน 5 ชุด ที่ไร่หุบพญาแค้มป์ หมู่ 13 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา ซึ่งมีผู้ป่วยพักอยู่กว่า 100 คน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  โดยมีนางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ สาธารณสุข จ.นครนายก นายพชร ศศิชาชยามร หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครนายก นางวจิราพร อมาตยกุล นอภ.บ้านนา นพ.สุวรรณ เพ็ชรรุ่ง ผอ.รพ.บ้านนา ให้การต้อนรับ

***นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.นครนายก กล่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ จ.นครนายก เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการและการแก้ไขปัญหา มีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ให้ลุล่วงได้ด้วยดี การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เตรียมการให้ทุกพื้นที่ อำเภอ ตำบล เตรียมพื้นที่รองรับผู้ป่วยไว้ล่วงหน้าแล้ว หากมียอดผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที