รพ.ร้อยเอ็ดจัดโครงการพัฒนาการตรวจพยาธิใบไม้ตับ และป้องกันควบคุมมะเร็งท่อน้ำดี

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล  ผอ.ร.พ.ร้อยเอ็ด ประธานพัฒนานวัตกรรมการตรวพยาธิใบไม้ตับแนวทางใหม่ และป้องกันควบคุมมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัด เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.65 โดยมี นพ.ไพบูลย์ เพ็ญสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาศูนย์มะเร็ง ,ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ ชั้น 10 อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

*****ทั้งนี้เนื่องจากพยาธิใบไม้ตับ มีอัตราการติดเชื้อสูงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวแบบปรุงไม่สุก ที่มีตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับระยะติดต่อ ทำให้สามารถติดเชื้อได้ และเมื่อมีพยาธิสะสมจำนวนมากเป็นเวลานาน จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพต่างๆ เช่น การอักเสบเรื้อรัง นิ่วในท่อน้ำดีท่อน้ำดีอุดตัน และที่สำคัญที่สุดคือเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งหากแพทย์สามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น หากพบในระยะแรก สามารถทำการผ่าตัดโดยให้ผลที่น่าพอใจ ลดค่าใช้จ่าย และความทุกข์ทรมานของคนไข้ได้

*****ดังนั้นจึงมีการจัดโครงการพัฒนานวัตกรรมการตรวพยาธิใบไม้ตับแนวทางใหม่ และป้องกันควบคุมมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อพบผู้ติดพยาธิให้รักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และต้องทำการตรวจมูลสัตว์เลี้ยงในบ้าน สุนัข/แมว หากตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับต้องให้การรักษา โดยสัตวแพทย์ในทันที พร้อมคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์  และจัดการส่งต่อผู้สงสัยมะเร็งท่อน้ำดีเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัย รักษา อย่างเป็นระบบ มีระบบการรับ-ส่งต่อ ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน มีหมอครอบครัวเข้าไปดูแลประคับประคองด้วยการแพทย์ผสมผสาน ลดการเจ็บป่วย เสียชีวิต มีคุณภาพชีวิตดีและชีวิตยืนยาวขึ้น