พ.อ.สมัย ขำพันธ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ด้านการพัฒนาสังคม”

*****พิษณุโลก..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.สมัย ขำพันธ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2565 ด้านการพัฒนาสังคม จากพลโท สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เนื่องในวันสถาปนา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ครบรอบ 47 ปี ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร

*****ทั้งนี้เนื่องในวันที่ 16 มิถุนายน เป็นวันครบรอบ 47 ปี วันสถาปนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จึงได้มีการจัดงานการประชุมเชิงวิชาการ และมีการมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ซึ่งมีผลงานวิจัยดีเด่น ครูแพทย์ดีเด่นในด้านต่างๆ และศิษย์เก่าดีเด่นด้านการบริหาร ด้านวิชาการ และด้านพัฒนาสังคม

*****ในการนี้สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จำนวน 3 นาย เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลศิษย์เก่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ดีเด่น ประจำปี 2565 ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ และด้านการพัฒนาสังคม โดยพันเอก สมัย ขำพันธ์ ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การสรรหา เนื่องจากมีผลงานตลอดอาชีพในการรับราชการทหารที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือสังคม จึงสมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2565 ด้านการพัฒนาสังคม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในการเป็นแพทย์รุ่นใหม่ที่จะขับเคลื่อนในการช่วยเหลือสังคม พัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน