ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตำบลกู่กาสิงห์ จัดกิจกรรมผลิตน้ำยาเอนกประสงค์และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อความปลอดภัยของชุมชนท่องเที่ยวเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์

*****ศรีสะเกษ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมานะ เหนือโท ประธานศูนย์จัดโครงการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อชุมชนท่องเที่ยวเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เป็นกลุ่มเป้าหมายแกนนำหมู่บ้านในชุมชน อสม.ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคระบาดโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยของชุมชนท่องเที่ยวเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ ทุกคน  ร่วมจัดกิจกรรมผลิตน้ำยาเอนกประสงค์และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อความปลอดภัยของชุมชนท่องเที่ยว

*****นายมานะ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก พื้นที่เทศบาลตำบล เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ มีสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อระดับจังหวัดคือปราสาทกู่กาสิงห์ และยังเป็นจุดกึ่งกลางของพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ภายในชุมชนมีบ้านพักโฮมสเตย์ที่รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน 10 หลังคาเรือน และยังมีพิพิธภัณฑ์กู่กาสิงห์ ที่สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้เส้นทางประวัติศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีกิจกรรมหลากหลายที่ผ่านมา  คณะกรรมการศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ขับเคลื่อนหนุนเสริมเครือข่าย 9 ด้าน 8 ประเด็นคุ้มครองผู้บริโภค จึงเล็งเห็นความสำคัญ ในการฝึกอบรม ให้ความรู้พร้อมปฏิบัติการ

*****โดยการนำเอามะนาวมะกรูด ที่มีอยู่ในชุมชน มาผลิตเป็นน้ำยาอเนกประสงค์ และผลิตเป็นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์  เพื่อที่จะนำไปใช้ในครัวเรือนบ้านพักโฮมสเตย์ สถานที่รองรับนักท่องเที่ยว หรือสถานที่ติดต่อราชการสำนักงานเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ และสถานีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกูกาสิงห์ สถานวัดโรงเรียนเป็นต้น กิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำหมู่บ้านในชุมชน 50 คน อสม.ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการชุมชน ทุกคน

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ