8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

รพ.กันทรลักษ์ ร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. เปิดโครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจก เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

*****ศรีสะเกษ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธาตรี สิริรุ่งวนิช ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจก ซึ่งโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. จัดขึ้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี นพ. ศรีไพร ทองนิมิตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี สาธารสุขอำเภอกันทรลักษ์  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี คณะแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ให้การต้อนรับ นายลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผอ.โรงพยาบาลกันทรลักษ์ กล่าวรายงาน

*****นายลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผอ.โรงพยาบาลกันทรลักษ์ กล่าวว่า โรคต้อกระจกเป็นปัญหาทางสายตาที่พบในประชาชนคนไทย นับว่ามีความรุนแรงและจำนวนมากขึ้นเนื่องจากประชากรมีสัดส่วนโครงสร้างผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ต้อกระจกเกิดจากการขุ่นมัวของเลนส์ ทำให้รับแสงไม่ได้เต็มที่ ยิ่งมีความขุ่นมากขึ้นการมองเห็นก็ยิ่งลดลงและหากมีมากขึ้นอาจมีอาการรุนแรงจนตาบอดถาวรได้ ต้อกระจกสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยวิธีการผ่าตัดและเปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียม

*****ผอ.โรงพยาบาลกันทรลักษ์ กล่าวอีกว่า ดังนั้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้บริหารและกลุ่มงานจักษุและผู้เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลกันทรลักษ์ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการประสานขอสนับสนุนจากมูลนิธิ พอ.สว.เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการผ่าตัดต้อกระจกอย่างมีคุณภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์และอำเภอไกล้เคียงได้รับการผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม เพื่อลดระยะเวลารอคอยป้องกันภาวะแทรกซ้อนและลดการตาบอดจากต้อกระจก เพื่อเพิ่มคุณภาพการมองเห็น ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย มีกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยต้อกระจก 200 ดวงตา โดยจัดบริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย เข้ารับไว้เป็นผู้ป่วยใน วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เพื่อเตรียมผ่าตัดในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2566 ณ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ นายลักษณะเลิศ กล่าว.

ณัฐธรชนม์  สิริโชติสกุล /รายงาน