8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวในประเทศสาธารณสุข

สสจ.ศรีสะเกษ จัดงานมหกรรม “ศรีสะเกษเมืองสมุนไพร” เพื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรคุณภาพ อย่างครบวงจร

*****ศรีสะเกษ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรม “ศรีสะเกษเมืองสมุนไพร” ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้นหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี หน้าที่ว่าการ อ.เมือง มีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นายศรีไพร ทองนิมิตร รองนายแพทย์ สสจ.ศรีสะเกษ กล่าวรายงาน

*****นายศรีไพร ทองนิมิตร รองนายแพทย์ สสจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า การจัดงาน ศรีสะเกษเมืองสมุนไพร ขึ้นครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือ เพื่อประชาสัมพันธ์ การสร้าง มูลค่าเพิ่มสมุนไพรคุณภาพ อย่างครบวงจร ในพืชสมุนไพร โดยเฉพาะสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 9 ชนิดประกอบด้วย มะขามป้อม ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน ไพล ขิง หอมแดง กระเทียม ข่า และพริก ทั้งในส่วนการปลูก การผลิตอย่างมีคุณภาพและสร้างมูลค่า การนำมาใช้ในระบบ บริการสุขภาพ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในภาคเอกชน หรือการตลาดออนไลน์ทั้งนี้ ยังได้มีการบูรณาการร่วมกับ ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัด ศรีสะเกษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เชื่อมโยงการตลาดพืชสมุนไพร ทั้งห่วงโซ่คุณค่า และยกระดับแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีอัตลักษณ์อีกด้วย

*****ด้าน น.ส. ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษมีจุดแข็งคือ มีศักยภาพในการทำการเกษตรที่มีผลิตภาพสูง มีพื้นที่ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่งเป็นอาชีพหลักแก่ประชาชน มีการส่งเสริมภาคการเกษตร ทำเกษตรกรรมให้ได้มาตรฐาน มีการบูรณาการผ่านรูปแบบภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีความพร้อมด้านปัจจัยการผลิตคือ แหล่งปลูกสมุนไพรคุณภาพ แหล่งผลิตยาสมุนไพรคือโรงงานผลิตยาสมุนไพรโรงพยาบาลห้วยทับทัน มีบริษัทผู้ผลิตอาหาร ยา เครื่องดื่มและเครื่องสำอางจากสมุนไพร อาทิเช่น บริษัทดีมาฟูดส์ บริษัทปัจจัยชีวี เป็นต้น และยังมีวิถีชุมชน ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษและมีศักยภาพ.

ณัฐธรชนม์  สิริโชติสกุล/รายงาน