4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช เตือนหน้าฝน มักมีการระบาดของโรคที่นำโดยยุงลายอาจส่งผลให้ทารกที่คลอดออกมามีความผิดปกติ

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า  สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา เขตสุขภาพที่ 11 ปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 ตุลาคม 2566 จากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก พบผู้ป่วยยืนยันจำนวน 5 ราย เป็นเพศชาย 1 ราย เพศหญิง 4 ราย โรคติดเชื้อ ไวรัสซิกา เกิดจากการถูกยุงลายที่มีเชื้อกัด ระยะฟักตัวในคนประมาณ 3 – 12 วัน หลังจากนั้นจะมีอาการไข้ ปวดศีรษะ มีผื่นแดง ที่บริเวณลำตัว แขนขา เยื่อบุตาอักเสบ ตาแดง ปวดข้อ อ่อนเพลีย

*****นอกจากนี้โรคติดเชื้อไวรัสซิกายังสามารถติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อได้ด้วย ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสซิกายังไม่มีวัคซีนป้องกัน หากป่วยจะรักษาตามอาการหญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเชื้อไวรัสซิกาจากมารดาที่ป่วย สามารถส่งต่อไปยังทารกในครรภ์ และไวรัสยังทำให้ทารกมีศีรษะเล็ก (microcephaly) จากสมองไม่เติบโต เกิดความพิการแต่กำเนิด และพัฒนาการล่าช้า บางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ เช่น แท้ง ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ ให้สงสัยว่าอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา ควรรีบพบแพทย์เพื่อขอรับการตรวจวินิจฉัยโรคทันที

*****นายแพทย์ไกรสร กล่าวเพิ่มว่า การป้องกันโรคติดเชื้อจากยุงลายที่ดีที่สุด คือ ป้องกันไม่ให้ยุงกัด ขอให้ประชาชนช่วยกันลดความเสี่ยงของโรคนี้ด้วยการร่วมกันกำจัดยุงตัวแก่และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดนเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ยิ่งต้องมีความตระหนักในการป้องกันไม่ให้ยุงกัดเป็นพิเศษ หากสงสัยสอบสามารถถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422