4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

ศรีสะเกษ Kick off คัดกรองมะเร็งในกลุ่มด้อยโอกาสและพื้นที่ห่างไกลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

*****ศรีสะเกษ ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ เปิด Kick off คัดกรองมะเร็งในกลุ่มด้อยโอกาส และพื้นที่ห่างไกลที่โรงเรียนตะดอบวิทยา ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีสะเกษ  ตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล  เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคล 72 พรรษา 28 กรกฎาคม โดยให้บริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และ ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 12 ตำบล ในจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก เพื่อค้นหารอยโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้น ให้ได้รับการรักษาในระยะเวลาที่กำหนด  เพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วย รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชน ได้ตระหนักและรอบรู้เกี่ยวกับสาเหตุและอาการของโรคมะเร็ง เพราะ “การรักษาโรคมะเร็งที่ดีที่สุด คือ การคัดกรองให้พบโรคตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม

*****ในปี 2563 -2565  จังหวัดศรีสะเกษมีอัตราผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 170.68, 170.98 และ 124.32 ต่อแสนประชากรตามลำดับ หรือ ในประชากร 1,000 คน จะพบผู้ป่วยมะเร็งประมาณ 1 – 2 คน  โดยในกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ได้รับการวินิจฉัยพบ เมื่อระยะของโรคอยู่ในระยะลุกลามแล้วมากกว่าร้อยละ 40 การคัดกรองโรคมะเร็งให้พบในระยะแรกเริ่ม จึงส่งผลอย่างมากต่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้หายขาดได้  จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งช่องปาก มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกอย่างต่อเนื่อง จนถึงการสร้างทีมในการดูแลรักษารองรับการบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย เพราะหากเราสามารถตรวจพบโรคมะเร็งได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก จะสามารถเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งได้.

ณัฐธรชนม์  สิริโชติสกุล /รายงาน