8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เตือนโรคเบาหวานภัยเงียบคร่าชีวิตคนไทย แนะประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ช่วยป้องกันโรคเบาหวาน และลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า วันที่ 14 พ.ย.ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) ในปี 2566 สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (IDF) กำหนดประเด็นการรณรงค์คือ DIABETES: KNOW YOUR RISK, KNOW YOUR RESPONSE “เบาหวานรู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน” โรคเบาหวานเป็นปัญหาในระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานในกลุ่มเด็กวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาวอยู่ในช่วงอายุน้อยกว่า 30 ปี เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วโลก ซึ่งมีความรุนแรงกว่าเบาหวานที่เกิดในวัยกลางคนและผู้สูงอายุ ตอบสนองต่อการรักษาได้น้อยกว่าส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่า สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรในวัยทำงาน จากรายงานสถานการณ์โรคเบาหวาน เขตสุขภาพที่ 11 ปี 2566 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราป่วยโรคเบาหวาน เท่ากับ 5,260.75 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยรายใหม่ เท่ากับ 530.03 ต่อประชากรแสนคน และอัตราการเสียชีวิต เท่ากับ 130.43 ต่อประชากรแสนคน (ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

*****นายแพทย์ไกรสร กล่าวเพิ่มว่า โรคเบาหวานหากไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาตั้งแต่ระยะแรกสามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนในหลายส่วนของร่างกายทั้งต่อหัวใจ หลอดเลือด ตา ไต และเส้นประสาท เกิดความเสียหายร้ายแรง และเพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบมากที่สุด มักเกิดขึ้นในผู้ใหญ่ โรคเบาหวานสามารถป้องกันได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ คือ 1. การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพิ่มการรับประทานผัก ผลไม้ เลี่ยงอาหารรสหวาน มัน เค็มจัด 2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 3. ไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4. ทำจิตใจให้สงบ ผ่อนคลายความเครียด ไม่นอนดึก 5. ตรวจวัดค่าระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้หากมีอาการปัสสาวะบ่อยและมาก คอแห้ง กระหายน้ำ หิวบ่อย กินจุ น้ำหนักลด เป็นแผลง่ายและหายยาก คันตามผิวหนัง ตามัว ชาตามปลายมือปลายเท้า และความรู้สึกทางเพศลดลง ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยต่อไป หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลป้องกันตนเองจากโรคเบาหวาน สามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422