16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

รพ.มหาสารคาม เปิดคลินิกอาชีวเวชกรรม คลินิกตรวจสุขภาพ โฉมใหม่ สวยงาม ทันสมัย

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ประธานเปิดห้องตรวจใหม่ คลินิกอาชีวเวชกรรม คลินิกตรวจสุขภาพ โดยตั้งอยู่ภายในอาคารมูลนิธิโรงพยาบาลมหาสารคาม  ซึ่งการปรับปรุงห้องตรวจคลินิกอาชีวเวชกรรม และคลินิกตรวจสุขภาพใหม่นี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพรูปแบบจัดบริการเชิงรับให้มีความทันสมัย กระตุ้นความสนใจและการเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมายด้วยเทคโนโลยีสอดคล้องกับนโยบายโรงพยาบาลอัจฉริยะ Smart Hospital ของกระทรวงสาธารณสุข และเพิ่มรายได้ให้กับโรงพยาบาล

*****เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในยุคสมัยใหม่มากขึ้น ทำให้โรงพยาบาลมหาสารคามพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ หรือ smart Hospital เพราะได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดความสะดวกสบายในการให้บริการทางสุขภาพ หรือ Smart  Tools  การให้ความสำคัญกับสถานที่ให้บริการที่ต้องสะอาด ปลอดภัย สวยงาม และทันสมัย หรือ Smart place  รวมไปถึงการบริหารจัดการระบบต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ช่วยให้เกิดการประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทำงาน และเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หรือ smart Service และเชื่อมโยงข้อมูลการบริการและการเรียกเก็บค่าบริการที่มีประสิทธิภาพหรือ smart Outcome ดังเช่นการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจัดบริการในคลินิกอาชีวเวชกรรม และคลินิตรวจสุขภาพแห่งนี้