ปปช.กำแพงเพชรส่งเสริมการใช้งบของ อปท.

***กำแพงเพชร…ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 ก.พ. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร) ที่ห้องประชุมเยาวมาลย์ ชั้น 7 โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร โดยมีนายพิเชฐ์ พิมพา ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.กำแพงเพชร,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดกำแพงเพชรร่วม

***ทั้งนี้นายพิเชฐ์ กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเรียนรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรองกรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้งบประมาณรายจ่ายขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น