อบจ.สตูล จับมืออุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ในจังหวัดสตูล ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งอุทยานในจังหวัด

*****สตูล..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ค.65 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจงสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ 6 หน่วยงาน ได้แก่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตูล , ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล , หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา , หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทะเลบัน รองประธานสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในจังหวัดสตูล

*****สำหรับการลงนามความร่วมมือดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว การศึกษาธรรมชาติ การอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในจังหวัดสตูล ด้วยแนวคิดการเพิ่มกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวมิติใหม่ ให้จังหวัดสตูลมีจุดดึงดูดที่หลากหลายเพิ่มขึ้น ช่วยสร้างเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด จากความร่วมมือของแต่ละฝ่าย เช่น อบจ.สตูล ช่วยสนับสนุนพัฒนาระบบข้อมูล บุคลากรแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวม , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตูล สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาองค์ความรู้และการให้บริการด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย , อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อุทยานแห่งชาติตะรุเตา และอุทยานแห่งชาติทะเลบัน สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ ร่วมค้นหาเส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เป็นต้น