กกต.ชี้แจงกรณีคลิปวิดีโอ “การใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร”

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ปรากฏคลิปวีดีโอสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ โดยกล่าวอ้างว่าจะใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ชี้แจงว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 จะใช้บัตรเลือกตั้งแบบกระดาษในการออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยคลิปวิดีโอที่นำมาเผยแพร่เป็นการสาธิตเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง แต่ไม่ได้นำมาใช้กับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 แต่อย่างใด