กกต.เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหาวันที่ 22 พ.ค. กากบาทเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น13แห่งทั่วประเทศ

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล จำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วย  1. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส แทนตำแหน่งที่ว่าง  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

***** 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก แทนตำแหน่งที่ว่าง 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี แทนตำแหน่งที่ว่าง 8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยะรัง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี แทนตำแหน่งที่ว่าง 9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะทูน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง

*****10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสรวง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ามะกา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง 12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัตนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ