กกต.เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาทการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 5 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาลตำบล และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่าง

*****3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอปง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดพะเยา 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทเขลม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท แทนตำแหน่งที่ว่าง 8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง 9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง 10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดภูเก็ต แทนตำแหน่งที่ว่าง สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ