สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครบรอบ 24 ปี

เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครบรอบ 24 ปี มีการจัดปาฐกถาพิเศษและการเสวนาวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิ.ย.65 เวลา 13.00 -16.00 น. ที่หอประชุม 704-705 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและผ่านระบบZoom cloud mecting และ Facebook Live