“วิษณุ เครืองาม” รองนายกฯประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานรับมอบภารกิจ รพ.สต.ทั่วประเทศ อบจ.แพร่ ร่วมพิธีด้วย

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 มิ.ย. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายอนุชิต กันตะกวาง ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

*****โดยการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจฯ ครั้งนี้ มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน ภายในงานจัดให้มีการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง รวมพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดบริการด้านสาธารณสุข ตอบโจทย์ความคาดหวังความร่วมมือ กับทิศทางในอนาคต และไฮไลท์สำคัญคือพิธีลงนามในบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้มอบภารกิจ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับมอบภารกิจ ทั้งหมดจำนวน 49 จังหวัด รวมจำนวน 3,265 แห่ง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับมอบภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในภาพรวมของจังหวัดแพร่ทั้งหมด จำนวน 70 แห่ง