กกต.จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 12 มิ.ย.65 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล จำนวน 12 แห่ง วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ประกอบด้วย  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอไพศาลี เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ  บริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน เขตเลือกตั้งที่ 14 อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

***** 6.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจาน เขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 7.  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง 8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร แทนตำแหน่งที่ว่าง 9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ