อบจ.สุโขทัย ซ่อมแซมบ้านพัก/ที่อยู่อาศัย พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

*****สุโขทัย..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.65  นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.สุโขทัย พร้อมด้วย นายเขตพงศ์ กุลนาถศิริ รองนายก อบจ.สุโขทัย , รองประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ /,ที่ปรึกษานายกฯ ,ปลัด อบจ. และเลขานุการ อบจ.สุโขทัย  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก/ที่อยู่อาศัย มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย ให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ต.ศรีสัชนาลัย และ ต.ท่าชัย  อ.ศรีสัชนาลัย  จำนวน 8 ราย

*****โดย อบจ.สุโขทัย ร่วมกับ สปสช. ในนามกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการ “ปรับสภาพแวดล้อมบ้านและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการหรือผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564” เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และ ผู้สูงอายุ ใน จ.สุโขทัย ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น โดยนายสมพงค์ ชมชัย   นายอำเภอศรีสัชนาลัย และ นายสมศักดิ์ พุ่มชื่น  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย  พร้อมด้วย ผู้นำท้องถิ่น,สำนักงาน พมจ.สุโขทัย และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและครอบครัว  ร่วมกับคณะของนายก อบจ.สุโขทัยด้วย