กกต.เชิญชวน 18 – 19 มิถุนายน 2565 นผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ได้แก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุแกรง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย

*****1. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่าง 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แทนตำแหน่งที่ว่าง 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน แทนตำแหน่งที่ว่าง

***** 6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 7.  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ