กกต.กาฬสินธุ์ พร้อมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กาฬสินธุ์ จัดการเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ใหม่ หลังศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาให้มีการเลือกตั้งใหม่

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาให้มีการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ใหม่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 108 วรรคสอง หลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ส่งเรื่องขอให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกอบจ.ใหม่ เนื่องจากมีผู้ยื่นคำร้องคัดค้านว่าการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม กรณีมีทีมบริหารและผู้ช่วยหาเสียงของนายชานุวัฒน์ วรามิตร ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดเป็นนายกอบจ.กาฬสินธุ์ ได้โพสต์เฟชบุ๊กประกาศเชิญชวนมาเอาป้ายหาเสียงก่อนวันเลือกตั้ง อันเข้าลักษณะ เป็นการจัดทํา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 65 (2)

*****เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.65 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพงษ์  ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำ จ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า หลังจากศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาให้มีการเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ใหม่ ทางฝ่ายจัดการเลือกตั้ง โดย กกต.กาฬสินธุ์ และ อบจ.กาฬสินธุ์ ก็จะได้ร่วมกันจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายภายใน 60 วัน ทั้งนี้ นับจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแต่งตั้ง สรรหา ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งอบจ.กาฬสินธุ์ กำหนดวันรับสมัคร กำหนดวันเลือกตั้ง จัดอบรม ให้ความรู้แก่ผู้สมัครเลือกตั้ง รวมทั้งอาสาสมัครเลือกตั้ง ซึ่งทาง กตต.กาฬสินธุ์มีความพร้อมแล้ว ทั้งบุคลากร อุปกรณ์ ที่จะร่วมกับ อบจ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ใหม่ ให้เป็นไปด้วยเรียบร้อย ความสุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส

*****นายสุรพงษ์กล่าวอีกว่า  ในส่วนของการเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ครั้งนี้ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น จะไม่มีการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง หากถึงวันเลือกตั้งไม่สามารถมาแสดงตนเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุได้ทั้งก่อนเลือกตั้ง 7 วันหรือหลังเลือกตั้ง 7 วัน อย่างไรก็ตาม  ขอเชิญชวนประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อที่จะได้ นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ไปพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 สมบูรณ์ นาสาทร/รายงาน