update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

“นายกปู” นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน จัดใหญ่งาน “ล่องเรือ กินปู ดูหิ่งห้อย” ณ บริเวณท่าเรือฅนชายเลนบางน้ำเค็ม

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ หรือ“นายกปู” นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “ล่องเรือ กินปู ดูหิ่งห้อย” ช็อบชิมอาหารทะเลปรุงสุก อาหารพื้นบ้าน จากชุมชนสด สะอาด ด้วยวัตถุดิบจากท้องถิ่น บริเวณท่าเรือฅนชายเลนบางน้ำเค็ม ม.9 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีฯ โดยวันที่ 23 ก.ย.65 จัดกิจกรรมประกวด MISS UMONG AMAZON 2022 ผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศ ณริศรา  วงศ์เจริญ  (ลูกเม่น) / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศิวภัสร์  จิระชาติสัมฤทธิ์  (น้ำฟ้า) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภัสสารพร  พิชัย  (ก้านตอง) ด้วยวิสัยทัศน์ในการสนับสนุน เพิ่มความเท่าเทียมทุกเพศ เปิดโอกาสให้เพศทางเลือกได้แสดงศักยภาพ

*****ส่วนวันที่ 24 กันยายน 2565 ได้มีพิธีเปิดโดยท่าน สส.ชัยชนะ เดชเดโช เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “ล่องเรือ กินปู ดูหิ่งห้อย” อย่างเป็นทางการ และมอบรางวัลแก่ผู้แข่งขันปากพูนมานเตอร์เชฟ (ปรุงอาหารจากปูดำ) อาหารทะเลขึ้นชื่อประจำถิ่น นอกจากนี้ยังมีการจัดล่องเรือลอดอุโมงค์อเมซอน ชมหิ่งห้อย  ถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงชุมชน เชิงอนุรักษ์ ของดีตำบลปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช