เทศบาลตำบลนาจารย์ ส่งเสริมผู้สูงอายุรักษ์สุขภาพ ออกกำลังกาย ด้วยการจัดแข่งกีฬาสีโรงเรียนผู้สูงอายุ

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษา รมว.คมนาคม ประธานเปิดกิจกรรมจัดแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาจารย์ ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวผกาสรณ์ ศรีสว่างวงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาจารย์ นายนภดล พรพนม  ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ส่วนราชการ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรม โดยจัดขบวนพาเหรด สร้างสีสัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนา

***** นอกจากนี้นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยังได้ดินทางไปร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธียกเสาเอก เสาโท ประตูโขงวัด ที่วัดพุทธสิมพลี บ้านดงพะยอม ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระอาจารย์แว่น หรือพระครูโสตถิธรรมโสภณ ดร. เจ้าคณะตำบลกาฬสินธุ์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าโคกกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายสุนทร เจริญพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยโพธิ์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ประชาชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

***** นายวิรัช กล่าวว่า ตามที่เทศบาลตำบลนาจารย์ เล็งเห็นความสำคัญของรักเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 100 คน โดยได้จัดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาจารย์ ประจำปี 2565   เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ กีฬาประกอบด้วยเกมส์วิ่งเปรี้ยว เกมส์อุ้มลูกโป่ง เกมส์เหยียบลูกโป่ง เกมส์ส่งลูกโป่งน้ำข้ามศีรษะ และเกมส์วิ่งวิบาก ทั้งนี้ นอกจากนี้ การแข่งขันกีฬาสีดังกล่าว ยังเป็นกิจกรรมสร้างสุขภาพ คลายเหงาให้กับผู้สูงอายุเป็นอย่างดี

***** นายวิรัชกล่าวอีกว่า ในส่วนพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธียกเสาเอก เสาโท ประตูโขงวัดพุทธสิมพลี บ้านดงพะยอมนั้น เพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานและต่อยอดพระพุทธศาสนา ที่ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมการทำบุญและบริจาคทาน  ซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญที่ถือว่าได้กุศลสูงส่ง นำความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนอีกด้วย

  สมบูรณ์ นาสาทร ข่าวกาฬสินธุ์รายงาน