update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 19 กุมภาพันธ์ 2566

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 19 แห่ง ประกอบด้วย1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมแพ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่าง 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แทนตำแหน่งที่ว่าง 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

*****5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพระ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง 6. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 7. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร แทนตำแหน่งที่ว่าง 9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่าง 10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย แทนตำแหน่งที่ว่าง 11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร แทนตำแหน่งที่ว่าง12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม แทนตำแหน่งที่ว่าง

*****13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม แทนตำแหน่งที่ว่าง 14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน เขตเลือกตั้งที่ 18 อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ แทนตำแหน่งที่ว่าง 15. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม แทนตำแหน่งที่ว่าง 16. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง 17. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง 18. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง 19. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง แทนตำแหน่งที่ว่าง สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ