25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

“ชลิต ธนวัฒน์” รอง นายก อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเครือข่าย

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชลิต ธนวัฒน์ รอง นายก อบจ.อุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเครือข่ายกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิชัย โดยจัดกิจกรรมทำโตกหวายเทียม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความอยากจนให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมอาชีพและเเก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพให้กับประชาชน มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะนำไปสู่การมีคุณภาพที่ดี ได้เรียนรู้เเละมีส่วนร่วมในการสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนอย่างยั่งยืน

*****นายชลิต  ธนวัฒน์ รอง นายก อบจ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอพิชัย จึงได้จัดให้มีโครงการโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเครือข่ายกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมทำโตกหวายเทียม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการในรูปแบบการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ จำนวน 4 วัน ในระหว่างวันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ นี้ ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มจักรสานไม้ไผ่ อำเภอพิชัย จำนวน 110 คน

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข /รายงาน