8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ จ.พะเยา ประธานคัดเลือกประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาล ที่ประชุมมีมติเลือก “รองเบิ้ม” รองนายก ทต.เป็นประธาน

*****พะเยา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีระชัย สมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ จ.พะเยา ประธานคัดเลือกประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลทุนละ 200 บาท/ปี เทศบาลสมทบ 200.000 บาท ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนในเขตเทศบาล 2.400 คน สวัสดิการกองทุนสมาชิก ตั้งเป้าไว้ 15 ประเภท รับขวัญเด็กแรกเกิด.กรณีคลอดบุตร.เจ็บป่วย.เสียชีวิต ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น ทุนการศึกษาประถมถึงปริญญาตรีและระดับ นักธรรมตรี นักธรรมเอก ส่งเสริมอาชีพ.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ.ที่อยู่อาศัยผู้ขาดทุนทรัพย์ ช่วยเหลือกรณีอุบัติเหตุ โรคระบาดตามฤดูกาลและสนับสนุนด้านจิตอาสา เนื่องจาก อ.กาญจนา สมฤทธิ์ ครบวาระตามกำหนด ที่ประชุมเลือก นายสุวรรณ ฝั่นเต็ม หรือรองเบิ้ม รองนายกฯเป็นประธาน ดำเนินการคนใหม่

กำศรวญ ยาศร/ รายงาน