25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

อบจ.อุตรดิตถ์ ทำบุญและรดน้ำ ดำหัว ขอพร คณะผู้บริหาร เนื่องเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 เพื่อเป็นสิริมงคลในองค์กร

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์ ประธานทำบุญสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 โดยมีนายชลิต ธนวัฒน์” รอง นายก อบจ.นายชลาวุธ บุญเกตุ ประธานสภา /นายสมชาย  ไชยพันธ์ เลขานุการ นายก อบจ.อุตรดิตถ์ /คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ /หัวหน้าส่วนราชการ /เจ้าหน้าที่และพนักงาน อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธี โดยมีพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 9 รูป ซึ่งพิธีดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการจัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และเสริมสร้างความสามัคคีให้กับบุคลากร

*****ขณะที่เย็นวันเดียวกันนายชัยศิริ  พร้อมคณะผู้บริหาร อบจ.อุตรดิตถ์   ได้ทำพิธีสักการะและรดน้ำ ขอพรอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักและศาลพระภูมิ เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมสืบสานประเพณีอันดีงาม ได้จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำ ดำหัว ขอพร คณะผู้บริหารและ สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมรดน้ำ ขอพร ตามประเพณีของไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กล่าวให้พร เพื่อเป็นสิริมงคลกับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน