8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

“กมล ตราชู” รองนายก ทม.มหาสารคาม เปิดโครงการอบรมคณะกรรมการหอกระจายข่าวและผู้ประกาศข่าวชุมชน

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกมล ตราชู รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการหอกระจายข่าวและผู้ประกาศข่าวชุมชน โดยมีนายวิสิษฐ์ศักดิ์ พิจิตรศิริ รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายเซียงแหลม สืบสุนทร ปลัดอำเภอเมืองมหาสารคาม บรรยายหัวข้อ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ. 2547 นายพีระวัฒน์ ปัทมะริดสา นายช่างไฟฟ้าอาวุโส จาก สวท. มหาสารคาม และนายธีระพงษ์ โสดาศรี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ บรรยายหัวข้อการเป็นผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล คณะกรรมการชุมชน สมาคมชมรมต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกับกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม