16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กกต.เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาทเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น29 – 30 มิถุนายน 2567

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแก เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร แทนตำแหน่งที่ว่าง

*****วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 20 แห่ง ประกอบด้วย1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเดา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา แทนตำแหน่งที่ว่าง 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่าง 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหม้าย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสอง จังหวัดแพร่ แทนตำแหน่งที่ว่าง 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

*****6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูสะคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง 7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด แทนตำแหน่งที่ว่าง 8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง 9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังน้ำซับ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง 10. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

*****11. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 12. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง 14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง 15. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง 16. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

*****17. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 18. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง 19. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง แทนตำแหน่งที่ว่าง 20. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แทนตำแหน่งที่ว่าง สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ