16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กกต.เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาทการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น7 กรกฎาคม 2567

*****กรุงเทพฯ..สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 26 แห่ง ประกอบด้วย1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทราย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่าง 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสอ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจารย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระพระ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง

*****5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยแถลง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง 6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แทนตำแหน่งที่ว่าง 7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแพ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง 8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่าง 9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน แทนตำแหน่งที่ว่าง 10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก แทนตำแหน่งที่ว่าง

*****11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง 12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง 13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้าว เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 15. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาย เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง

*****16. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 17. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง 18. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม แทนตำแหน่งที่ว่าง 19. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แทนตำแหน่งที่ว่าง 20. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

*****21. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง 22. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม แทนตำแหน่งที่ว่าง 23. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แทนตำแหน่งที่ว่าง 24. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส แทนตำแหน่งที่ว่าง 25. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอละงู จังหวัดสตูล แทนตำแหน่งที่ว่าง 26. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง แทนตำแหน่งที่ว่าง สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ