รองผู้ว่าฯหญิงเมืองนนท์ประธานเปิดสนองนโยบาย“เกษตร 4.0”

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.อโรชา  นันทมนตรี รองผวจงนนทบุรี ประธานเปิดงานตลาดเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เปิดจำหน่ายทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ (เว้นวันหยุดราชการ)  บริเวณข้างสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี เมื่อสายวันที่ 23 พ.ย.64 โดยมี ดร.ชัยรัตน์  จำนงค์การ ที่ปรึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนวนิตย์  พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายจำลอง  ขำสา รองนายก อบจ.นนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงานภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19

*****นายสมพร  นามพิลา เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า งานตลาดเกษตรกรในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรและกลุ่มองค์กรเกษตรของจังหวัดนนทบุรี เป็นการสนองนโยบายของภาครัฐเรื่อง “การตลาดนำการผลิต” และ “เกษตร 4.0” อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่และประชาชน ได้ทราบว่าจังหวัดนนทบุรีมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐาน มีเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มองค์กรเกษตรเป็นผู้จำหน่ายเองถึงมือผู้บริโภคโดยตรง