สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เปิดตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิเพื่อให้บริการสมาชิกสหกรณ์ นำข้าวเปลือกหอมมะลิ มาจำหน่ายในราคาที่ยุติธรรม ภายใต้ “ตาชั่งที่เที่ยงตรง ซื้อขายเป็นธรรม รับเงินสดทันที มีเจ้าหน้าที่ดูแล

*****นครราชสีมา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ประธานเปิดตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ ที่ลานรับซื้อผลผลิตสำนักงานสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยมีนายเมธี พัฒนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 พร้อมทีมงานและนางปาณชญา บวชสันเทียะ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพิมาย ร่วมกิจกรรมเมื่อสายวันที่ 9 พ.ค.65

*****สำหรับการจัดตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ โดยสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ร่วมกับ นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พ.ค.65  เพื่อให้บริการสมาชิกสหกรณ์ พี่น้องเกษตรกรทั่วไป ที่นำข้าวเปลือกหอมมะลิ มาจำหน่ายให้แก่สหกรณ์ในราคาที่ยุติธรรม ภายใต้ “ตาชั่งที่เที่ยงตรง ซื้อขายเป็นธรรม รับเงินสดทันที มีเจ้าหน้าที่ดูแล

*****นางปาณชญา บวชสันเทียะ ผู้จัดการสหกรณ์ กล่าวว่า ต้องถือว่าสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด เป็นตลาดกลางศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกขนาดใหญ่ ให้บริการสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรทั่วไปที่นำข้าวเปลือกมาจำหน่ายมาอย่างยาวนาน สร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือ ด้วยมาตรฐานตาชั่งที่เที่ยงตรง การตรวจวัดที่แม่นยำ การบริการที่ดีเยี่ยมตามราคาตลาด ดังนั้น จึงอยากให้สมาชิกสหกรณ์ หรือเกษตรกรทั่วไป นำข้าวเปลือกหอมมะลิมาจำหน่ายให้แก่สหกรณ์

*****ด้านนายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ณ ปัจจุบันความต้องการข้าวเปลือกหอมมะลิของผู้ประกอบการเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจาก คู่ค้าทั้งภายในและต่างประเทศมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิภายในประเทศมีไม่เพียงพอ วิเคราะห์แนวโน้มราคาข้าวเปลือกหอมมะลิมีโอกาสที่สูงขึ้น ซึ่งสหกรณ์ฯ มีอุปกรณ์ทางการตลาด ที่มาตรฐาน ครบถ้วน ได้รับอุดหนุนจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ หลายอย่าง ได้แก่ เครื่องชั่ง ฉาง ลานตาก เครื่องตรวจวัดคุณภาพข้าว อุปกรณ์ต่างในโรงสี ฯลฯ ดังนั้น สหกรณ์ฯ จะเป็นศูนย์กลางในการบริการรับซื้อรวบรวบข้าวเปลือกหอมมะลิ จากสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไป  เพื่อรักษาเสถียรภาพ สร้างดุลยภาพด้านราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ภายในประเทศอีกด้วย