“รมต.อาคม” ประธานเปิดงาน “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565 ยิ่งใหญ่อลังการ จังหวัดอุดรมีชัย นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมของกัมพูชามาร่วมแสดงในงานด้วย

*****ศรีสะเกษ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 9 มิ.ย.65 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รมว.กระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565” ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา, เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวศรีสะเกษ ร่วมในพิธี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.สะเกษ กล่าวรายงาน โอกาสนี้ จังหวัดอุดรมีชัย ได้นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมของกัมพูชามาร่วมแสดงในงานด้วย

*****นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 15,111 ไร่ เกษตรกรจำนวน 2,350 ราย มีพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 5,721 ไร่ ปริมาณผลผลิตปี 2565 จำนวน 7,522 ตัน โดยส่วนใหญ่เป็นทุเรียนภูเขาไฟมีการปลูกในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกันทรลักษ์ ขุนหาญ และอำเภอศรีรัตนะ ซึ่งอัตลักษณ์ของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษนั้น เนื้อทุเรียนกรอบนอก นุ่มใน หอมละมุนลิ้น กลิ่นไม่ฉุน เส้นใยละเอียด รสชาติมันค่อนข้างหวาน การปลูกที่ได้มาตรฐาน GAP และได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” ทำให้ปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

*****ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดให้เกิดการสร้างรายได้แบบครบวงจรต้นทางเป็นเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ กลางทางเป็นธุรกิจให้บริการด้านการท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และอื่นๆ ปลายทางเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดให้เกิดการยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรในจังหวัดศรีสะเกษที่ดีขึ้น ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญของจังหวัด และจังหวัดศรีสะเกษได้นำทุเรียนภูเขาไฟ  ศรีสะเกษจัด Road show ต่างพื้นที่ ส่งเสริมการจำหน่ายออนไลน์ ทุเรียนพร้อม นายวัฒนา กล่าว

*****ด้านนายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รมว.กระทรวงการคลัง กล่าวว่า ทุเรียน เป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงและตลาดโลกต้องการอยู่มาก ขบวนการผลิตจะประสบความสำเร็จได้นั้น เกษตรกรเองจะต้องใฝ่ศึกษาข้อมูลด้านวิชาการ ข้อมูลด้านการตลาด และศึกษาแนวทางจากคนที่ประสบความสำเร็จด้านการเกษตร เพื่อประกอบเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมของตัวเอง การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับสินค้าเกษตรในทุกห่วงโซ่การผลิต ส่วนเกษตรกรสาขาอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน สามารถที่จะเลือกกิจกรรมด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ของตัวเองและความต้องการของตลาดด้วย

*****ทั้งนี้นอกจากทุเรียนภูเขาไฟที่นำมาจำหน่ายให้กับผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมงานแล้ว ยังมีผลไม้ต่างๆ เช่น เงาะ, มังคุด, สะตอ ซึ่งเป็นผลไม้ที่ปลูกได้จากดินภูเขาไฟในพื้นที่ 3 อำเภอของศรีสะเกษ มาจำหน่ายอีกด้วย พร้อมทั้งยังมีผ้าทอเบญจศรี ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ มาจัดจำหน่ายให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เลือกซื้อจับจ่ายภายในงานด้วย.