พังงาจัดเสวนาทิศทางราคาปาล์มน้ำมัน 20 มิ.ย.นี้ เสนอทางเลือกเกษตรกร

*****พังงา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางกลุ่ม”พังงาเกษตรยั่งยืน” ปาล์มแพง โค่นยางปลูกปาล์มดีไหม จัดเสวนาเสนอทางเลือกให้กับเกษตรกรที่ปลูกยางพารา และปาล์มน้ำมันในพื้นที่ จ.พังงา วันที่ 20 มิ.ย.นี้ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ที่ร้านเรือขุดแร่ บ้านลำปี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เปิดการเสวนาโดย  นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ส.ส.พังงา และประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์  ในหัวข้อ: นโยบายภาครัฐกับราคาปุ๋ย ราคาปาล์ม และสินค้าอุปโภคบริโภค

*****จากนั้นเป็นการเสวนาหัวข้อ: ทิศทางราคาปาล์มในอนาคต โดยนายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา นายประคอง อุส่ามันห์ เกษตรจังหวัดพังงา Special Guest  ดร. กวิน ปุญโญกุล สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ และการเสวนาหัวข้อ: ปุ๋ยราคาแพง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยเคมี การปลูกพืชผสมผสาน และการจัดการสวนปาล์มอย่างเข้าใจ” โดยนายกฤษ ศรีฟ้า อดีตประธานหอการค้า จ.พังงา และบุญชู สิริมุสิกะ นายจรัญ บุษย์เพชร โดยรับจำนวนจำกัด 100 คน เพื่อความสะดวกในการประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ผู้ที่ลงทะเบียนใน Google Form แล้ว กรุณากดเข้าร่วมกลุ่มไลน์: “พังงาเกษตรยั่งยืน-การจัดการสวนปาล์มอย่างเข้าใจ” หรือสอบถามได้ที่ 096 636 3388