จังหวัดนนทบุรี ตัดทุเรียนหมอนทองพันธุ์เมืองนนท์ เพื่อทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอบางใหญ่  นางอุไร พึ่งสุขแดง รองนายกกิ่งกาชาด อำเภบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และคณะชาวสวนทุเรียนนนท์ ร่วมตัดทุเรียนหมอนทองพันธุ์เมืองนนท์จำนวน 3 ลูก  เพื่อทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนผู้ใหญ่หนึ่ง หมู่ 6 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตำบลไทรม้าเคยเกิดน้ำท่วมใหญ่ เกิดความเสียหายมาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจึงพระราชทานพันธุ์ไม้ทุเรียนไว้ให้เพื่อปลูกอนุรักษ์และสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

*****หมอนทองเมืองนนท์ เป็นพันธุ์พื้นเมืองตระกูลกำปั่น เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเหลือง(กำปั่นเจ้ากรมเขียน) เกิดที่ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยนายเทียม เป็นผู้เพาะ และผู้เผยแพร่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองให้ดังไปทั่วประเทศ เป็นทุเรียนพุ่มใหญ่ที่ขึ้นง่าย ใบมีลักษณะบาง กลางใบปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลม ดอกปลายดอกแหลม ก้านขั้วใหญ่แข็งแรง รูปร่างหนามแหลมตรง ฐานหนามใหญ่ ผลมีขนาดใหญ่ น้ำหนักประมาณ 3-4 กิโลกรัม ทรงผลค่อนข้างยาวมีบ่าผล ปลายผลแหลม พูมักไม่ค่อยเต็มทุกพู หนามแหลมสูง ฐานหนามเป็นเหลี่ยม ระหว่างหนามใหญ่จะมีหนามเล็กวางแซมอยู่ทั่วไป ซึ่งเรียกหนามชนิดนี้ว่า เขี้ยวงู ก้านผลใหญ่แข็งแรง ช่วงกลางก้านผลจนถึงปากปลิงจะอ้วนใหญ่เป็นทรงกระบอก เนื้อหนาสีเหลืองอ่อนละเอียด เนื้อค่อนข้างแห้งไม่แฉะติดมือ รสชาติหวานมัน เมล็ดน้อย