นายอำเภอร่องคำนำเกษตรอำเภอ ภาคเอกชน ลงพื้นที่ชี้แจงโครงการส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ปี 65/66

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุวิทย์ คำดี อดีต ผวจ.กาฬสินธุ์ เผยว่า ตนพร้อมด้วยนายอำเภอร่องคำ เกษตรอำเภอ /ภาคเอกชน ลงพื้นที่ชี้แจง โครงการส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ปี 65/66 ที่ศาลาหมู่บ้านนาเรียง(บ้านนาเรียง 5 หมู่บ้าน)  อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ มีเกษตรกรสนใจร่วมประมาณ 350 คน สรุปได้ดังนี้ 1. ใช้คลิปวิดีโอ แสดงวิธีส่งเสริมการปลูกข้าวโพด ด้วยความรู้เทคโนโลยีและเครื่องจักรการเกษตร เช่น เครื่องหยอดเมล็ด โดรนพ่นยา รถเก็บเกี่ยว  2. ชี้แจงเงื่อนไขโครงการ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและมีทีมบริการ เช่น หยอดเมล็ดพันธุ์ บินโดรน และรถเก็บเกี่ยว โดยไม่มีดอกเบี้ย หักค่าปัจจัยการผลิตเมื่อเกษตรการนำผลผลิตมาจำหน่าย 3. หากเกษตรกรปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนำของนักส่งเสริมแล้วเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ำท่วม ภัยแล้ง วาตภัย ไฟไหม้ จะยกเว้นการชำระค่าปัจจัยการผลิตให้

*****4. นายอำเภอเป็นหัวหน้าทีมในการลงไปประชาคมทำความเข้าใจให้พี่น้องเกษตรกรเห็นประโยชน์ของโครงการฯ ด้วยตนเองทุกหมู่บ้านในอำเภอร่องคำ  5. เกษตรกรที่จะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ไม่ต้องใช้ริปเปอร์ระเบิดดินดานเหมือนแปลงต้นแบบ เพราะดินมีความร่วนซุย รากข้าวโพดหาอาหารได้ดี  6. เกษตรกร ราย นางสมร ศิริภักดิ์ เก็บเกี่ยวข้าวโพดเมื่อเดือน เม.ย 65 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 650 กก./ไร่ เพราะหยอดเมล็ดข้าวโพดถี่และไม่ทำการถอนแยก แต่ปัญหานี้จะหมดไปเนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญมาให้บริการ 7. เกษตรกร ราย นางน้อย ยุบลชู จะเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดฤดูฝน ในเดือน ก.ค. 65 พื้นที่ 2 ไร่ ในฤดูฝนเพื่อเป็นแปลงทดลองภาคประชาชนและปลูกข้าวโพดหลังนาในเดือน ธ.ค 65 อีก 10 ไร่ มีระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของกรมทรัพยากรน้ำฯ ซึ่งจะเป็นแปลงเปรียบเทียบกับแปลงต้นแบบของปิดทองหลังพระฯ