กลุ่มเกษตรกรแปรรูปปลาริมเขื่อนลำปาวเร่งผลิตปลาแห้ง ปลาส้ม และปลาแดดเดียว ส่งขายในตลาดออนไลน์ พร้อมเร่งต่อยอดสร้างผลิตสินค้าปลาแปรรูปปลาแบบใหม่ เพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มวัย

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายวุฒิชัย  วังคะฮาต  ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานเปิดการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว  ที่ศาลาการเปรียญวัดไตรภูมิ  ต.โนนบุรี  อ.สหัสขันธ์ จัดโดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสหัสขันธ์  ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  มีกลุ่มอาชีพริมเขื่อนเข้าร่วม 6 ตำบล จำนวน 30 คนจากนั้นได้ลงพื้นที่ชมขั้นตอนผลิตปลาแดดเดียว และปลาส้ม บ้านคำคา   ตำบลโนนศิลา  อำเภอสหัสขันธ์  ซึ่งมีโรงพาราโบราโดมพลังงานแสงอาทิตย์  ในการตากปลาแดดเดียว และปลาแห้ง  ซึ่งขณะนี้กำลังได้รับความนิยมมีผู้สนใจสินค้าสั่งทางออนไลน์จำนวนมาก

*****นายวุฒิชัย  กล่าวว่า  กลุ่มชาวประมงที่อาศัยอยู่ริมเขื่อนลำปาว เดิมมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาอยู่แล้ว เป็นสินค้าชุมชนที่ทำแบบครัวเรือนมีพ่อค้ามารับซื้อหรือบางกลุ่มนำไปขายส่งตลาด  มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี  ในส่วนของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์  เพื่อให้เกิดความหลากหลาย มีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัยและรสชาติถูกใจผู้บริโภค  ข้าวเกรียบปลาซิวแก้ว  ที่ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการนำมาพัฒนาเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวเหมาะทั้งเป็นของรับประทานและของฝาก  รวมถึงปลาสวายแดดเดียว ปลาสวายแผ่น ปลานิลหยอง  เป็นสินค้าต้นแบบพร้อมที่จะพัฒนาเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย โดยการอบรมครั้งนี้จะเป็นการ  ขายฐานการผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า  รวมถึงกลุ่มหาวัตถุดิบ หรือชาวประมงพื้นถิ่น ที่จะต้องหาปลามาส่งกลุ่มแปรรูป

*****ส่วนนายราชัน  คุณาประถม  กำนันตำบลโนนศิลา  กล่าวว่า  ต้องเร่งการผลิตให้มีจำนวนมากตามความต้องการของผู้บริโภค  สินค้าขายดีเป็นกลุ่มแปรรูปปลา ทั้งปลาส้ม ปลาตากแห้ง  ปลาสวายแดดเดียว และปลาร้าบอง หรือ แจ่วบอง  มีออเดอร์สั่งเข้ามาตลอด  ถึงแม้ว่าบ้านคำคาจะอยู่ห่างไกล  เดินทางลำบาก แต่สินค้าคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค มียอดสั่งซื้อทั้งทางออนไลน์ ร้านของฝาก และมารับเอง  ซึ่งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตามอยากจะเชิญชวนให้ลองมาเที่ยวชุมชน มารับประทานอาหารอร่อย มาชมการแสดงและร่วมเต้นคองก้ากับชุมชนบ้านคำคา เรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  พออยู่ พอกิน ด้วยตนเอง

     สมบูรณ์ นาสาทร /รายงาน