เริ่มแล้วงาน “เทศกาลลางสาต ลองกองหวานและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ปี 65 “

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรานยงานว่า เมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่ 13 ก.ย.65  นายผล  ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ ประธานเปิดงาน “เทศกาลลางสาต ลองกองหวานและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ปี 65 ” พร้อมด้วย นางวันทนา  ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่บริเวณสนามกีฬาพระยาพิขัยดาบหัก  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมี น.ส.อุไรรัตน์  คำชื่นวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ในนามของคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมงานดังกล่าว

*****น.ส.อุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า การจัดงานวันลางสาดได้เริ่มจัดครั้งแรก เป็นงานระดับท้องถิ่นที่อำเภอลับแล ซึ่งเป็นแหล่งที่ปลูกสางสาดมากที่สุด ต่อมาได้ยกระดับขึ้นเป็นงานเทศกาลประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยนำเอาสินค้าดีเด่นจากทุกอำเภอมาจัดแสดงและจำหน่ายในงาน นับถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 36แล้ว และการจัดงานเทศกาลปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-22 กันยายน 2565  ที่บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ รวม 10 วัน 10 คืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเทศกาลงานประเพณีสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสนับสนุนให้ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ มีรายได้จากการขายผลไม้ และสินค้า OTOP มากขึ้น ยังได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลไม้ และสินค้า OTOP ของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้แพร่หลายมากขึ้น ให้มีนักท่องเที่ยวมาจังหวัดอุตรดิตถ์ และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น   

*****“สำหรับการจัดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวานและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ปี 2565ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างตียิ่งจาก ทุกส่วนราชการ อำเภอทั้ง 9 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ  เช่นการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ การประกวดลางสาด,และลองกอง, มะพร้าวอ่อนน้ำหอม, กล้วยน้ำว้า ประกวดกระเช้าผลไม้ประเกทสวยงาม กระเข้าผลไม้ประเภทความคิดสร้างสรรค์และการแย่งขันยำลางสาด – ลองกอง สีสา และการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร” นางสาวอุไรรัตน์  กล่าว     

*****นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมการแสดงตนตรีโฟล์คซอง การประกวดประกอบอาหารจากลางสาด  อาหารคาวและอาหารหวาน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง OTOP ไมค์ทองคำ การประกวดการออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าทออุตรดิตถ์ภายใต้แนวคิด “ผ้าทออุตรดิตถ์ สวมใส่ได้ทุกวัน ” การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้จัดกิจกรรมการเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการค้ากับผู้ผลิตผลไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ อีกด้วย

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน