1 ตุลาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

ประมงแพร่และคณะปล่อยพันธุ์ปลา100,000 ตัว ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ นางสุจนีย์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ พร้อมด้วย นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอหนองม่วงไข่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ และประชาชนตำบลน้ำรัด ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 100,000 ตัว ในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (พื้นที่ คทช. จังหวัดแพร่) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ คทช.ป่าแม่แฮด ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่แฮด ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ฯ