4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

นายอำเภอควนโดนจ.สตูล ลงแขกเกี่ยวข้าวกิจกรรม“เกี่ยวข้าว เป่าซัง ย้อนความหลัง” โคกหนองนาโมเดล หมู่ที่5 ต.ควนสตอ

*****สตูล..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอควนโดน  จ.สตูล นายซะรี่ย์อะซีร  นุ่งอาหลี นายก อบต.ควนสตอ อ.ควนโดน พ.ต.อ.บุญเลิศ  ตรัสสิริ ผกก.สภ.ควนโดน นายแพทย์สุพล  เจริญวิกกัย ผอ.รพ.ควนโดน นายดาเร๊ะ นาปาเลน นายกเทศมนตรี ต.ควนโดน นายมุฮัมมัดสุกรี แหมถิ่น นายก อบต.วังประจันนายวริศ มาลินี นายก อบต.ควนโดน ร่วมเปิดงาน ร่วมเปิดกิจกรรม“เกี่ยวข้าว เป่าซัง ย้อนความหลัง” ณ โคกหนองนาโมเดล หมู่ที่5 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน

***** สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย อบต.ควนสตอ ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบัน กระแสการท่องเที่ยววิถีถิ่น วิถีไทย ทำให้ประชาชนในชุมชนมีความตื่นตัว ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม วิถีชุมชน ช่วยกันรักษาให้ดียิ่งขึ้นและมีรายได้จากการท่องเที่ยว แต่การท่องเที่ยวที่ดีต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่จะต้องยกระดับการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว โดยสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพให้มากขึ้น  เพื่อให้การท่องเที่ยวในชุมชนมีความยั่งยืนองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ บูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนโดน และสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน  จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลควนสตอ ประจำปีงบประมาณ 2566

*****ทั้งนี้กิจกรรม“เกี่ยวข้าว เป่าซัง ย้อนความหลัง” ฟื้นฟูประเพณีวิถีชาวนา สืบสานภูมิปัญญาและวิถีชีวิต เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยววิถีถิ่น วิถีไทย สร้างอัตลักษณ์ใหม่ของเส้นทางการท่องเที่ยวตำบลควนสตอ โดยนำเสนอเรื่องราว คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีวิถีชาวนาของต.ควนสตอ และ      ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับการทำนา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมการเก็บข้าว เกี่ยวแบบโบราณ โดยมีประชาชนนักท่องเที่ยวให้ความสนใจร่วมกิจกรรมจำนวน