8 ธันวาคม 2023
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

พัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี พัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล พอเพียงอย่างยั่งยืน

*****บุรีรัมย์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอพุทไธสง  จ.บุรีรัมย์ นำเครือข่ายโคก หนอง นา โมเดล  จัดกิจกกรมเอามื้อสามัคคี  ณ แปลง นายถนอม เสนนอก หมู่ที่ 1 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีเครือข่ายโคก หนอง นา โมเดล  อำเภอพุทไธสง ทุกเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม

*****นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอพุทไธสง กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ สมาชิกผู้แทนเครือข่ายได้ร่วมกันศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยวิถีปราชญ์ชาวบ้าน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ สร้างองค์ความรู้ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โครงการฯนายถนอม เสนนอก ได้เข้าร่วมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 3 ไร่ มีกิจกรรม ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล พืชสมุนไพร ไม้ป่า เลี้ยงปลาสลิด หอยนา เลี้ยงวัว เลี้ยงมดแดงเพื่อการบริโภคและจำหน่าย ทำให้มีพออยู่ พอกิน เหลือขายสร้างรายได้เดือนละประมาณ 5,000 บาท สามารถเลี้ยงตัวเองในโครงการฯ ได้เป็นอย่างดี

*****นางพัชรีฯ กล่าวอีกว่า  กิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ มีกิจกกรรมประกอบด้วย การทำน้ำหมักรสจืดต้นกล้วย การขยายพันธุ์หัวเชื้อ EM  การทำปุ๋ยหมักแห้งไม่กลับกอง  แบ่งปันต้นพันธุ์พืช ผัก ต้นไม้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปต่อยอดที่โครงการฯ ของตนเอง เป็นต้น

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ