6 ธันวาคม 2023
Latest:
Uncategorizedข่าวอปท.ข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

ปศุสัตว์มอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนยืมเพื่อการผลิต

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวประไพร สังฆะมณี ปศุสัตว์อำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยนายสันติภาพ สุวรรณโท นายก อบต.ช้างเผือก มอบโคตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  จำนวน 54 ตัว มูลค่า 1,458,000 บาท ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต เพื่อส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกษตรกรมีโค-กระบือเป็นของตนเอง และช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ