update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

ผู้ว่าฯพังงาจัดกิจกรรมโปรโมททานผลไม้คุณภาพ เผยแพร่แก่นักท่องเที่ยว

*****พังงา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.พังงา พร้อมด้วย นาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.พังงา เปิดกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้คุณภาพ จ.พังงา(Phangnga Seasonal Fruits and Food 2023)ที่อนุสรณ์สถาน เรือ ต.813 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า  โดยกิจกรรมภายในงานมีการออกบูทจำหน่ายผลไม้ อาทิ ทุเรียนสาลิกา มังคุดทิพย์พังงา และผลไม่อื่นๆ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้มีการแข่งขันกินมังคุดทิพย์พังงาชิงเงินรางวัลมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศร่วมแข่งขันด้วย  และการประกวดมังคุดทิพย์พังงา ผู้ชนะเลิศการประกวดขึ้นรับรางวัลจาก ผวจ.พังงา