update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

ปศุสัตว์ร้อยเอ็ด ห่วยใยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยอุทกภัย

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรานยงานว่า นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายดุษฎี สิงห์ปาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอเสลภูมิ ปศุสัตว์อำเภอโพนทอง ปศุสัตว์อำเภอหนองพอกลงพื้นที่เมื่อวันที่ 17 ก.ย.66 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมสำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์ สถานการณ์น้ำแม่น้ำยังเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่หมู่ 5,6,14,16 ตำบลนางาม หมู่ 3,10 ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 121 ครัวเรือน โค-กระบือ 275 ตัว  หมู่ 7,10 ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 37 ครัวเรือน โค-กระบือจำนวน 186 ตัว และหมู่ 9 ,15 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 15 ครัวเรือน โค-กระบือ 16 ตัว เบื้องต้นได้มอบ

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ