update newsข่าวอปท.ข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

รมว.เกษตรฯ มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยอุทกภัยร้อยเอ็ด

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข้ารายงานว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่บ้านเหล่าน้อย ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบปะราษฎรผู้ประสบอุทกภัย และมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นหญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน 4,000 กิโลกรัม หรือ 200 ฟ่อน และถุงยังชีพปศุสัตว์ จำนวน 50 ชุด ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือในพื้นที่เมื่อวันที่ 16 ก.ย.66  โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์เขต 4 และนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานและให้การต้อนรับ

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ