8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

นอภ.วานรนิวาส เปิดงาน”มหกรรมสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจ” พร้อมทั้งเยี่ยมชมและให้กำลังใจแม่ค้าพ่อค้าอำเภอ

*****สกลนคร..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ผวจ.สกลนคร /นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส นำทีมโดย นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดงาน”มหกรรมสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจ” พร้อมทั้งเยี่ยมชมและให้กำลังใจแม่ค้าพ่อค้าอำเภอวานรนิวาส ตามนโยบายรัฐบาล อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข วิถีวานร วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน (3ว) สินค้า OTOP สินค้าเกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ดีให้ประชาชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ เพิ่มช่องทางตลาดจำหน่ายสินค้า ส่งเสริมอาชีพและอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาชุมชนอำเภอวานรนิวาส ผู้แทนเกษตรอำเภอวานรนิวาส  กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณลานหน้าเสาธงที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร.

มังกร แสนโสดา /อ๊อดบริสุทธิ์/รายงาน